Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

Mesudiye Belediyesi

MÜDÜRLÜK GÖREV VE YETKİLERİ
 

• Okul dışı eğitim, yetişkin eğitimi, halk eğitimi, radyo ile eğitim, olgunlaşma kursları düzenlemek. 
• Eğitim yardımları yaparak diğer maddi yatırımların yapılmasında ve üretim unsurlarının kullanılmasında tasarruf sağlanmasında yardımcı olmak. 
• Yeni tutum, davranış ve usullere uymada, topluma yol gösterecek yeterli, faziletli ve feragatli bir aydınlar kitlesi oluşturmak. 
Halkı, gazete, radyo, televizyon vb. kitle haberleşme araçlarından faydalanılarak eğitimlerini sağlamak, ayrıca sosyal faaliyetlerde halkı haberdar etmek. 
• Çocuk bakımı ve ev yönetimi gibi konularda kadınları eğitmek. Halkı okuryazar durumuna getirmek, mesleklerinde ilerlemelerini sağlamak. Gerektiğinde okuma-yazma kursları düzenlemek. 
• Yeni nesillere Türk kültürünü çeşitli bilgi vasıtalarıyla açıklamak. Geçmişi geleceğe bağlayarak sağlam bir nesil, vatansever bir toplum meydana getirmek. 
• Kazaları önlemek için insan unsuru üzerinde durarak şoför ve yayaları eğitmek, aydınlatmak. Kamu oyunu konu ile ilgilendirmek, bilgilendirmek, bu konu ile ilgili konferanslar, seminerler ve kurslar düzenlemek. 
• Sergi, seminer, tiyatro, konferans ve kurslar düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak. 
• El beceri kursları ve diğer kursları düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak. Kütüphaneler açmak. Kitap günleri, imza günleri tertip etmek. Kütüphanelerden faydalanmak isteyen vatandaşlara bilgi vermek, her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak. 
• Folklor eğitimi ve diğer kursları düzenlemek, düzenlenmesine yardımcı olmak. Kütüphane ve okuma salonları açmak.