Park ve Bahçeler Müdürlüğü

Mesudiye Belediyesi

MÜDÜRLÜK GÖREV VE YETKİLERİ


1) Düzenlenmesi yapılacak olan alanın cinsini belirlemek.
2) sahaların tanzimi için gerekli etüt,proje,detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışmak suretiyle hazırlamak.tatbikini yapmak ve yaptırmak.
3) İhtiyaç tespitini yapmak ve gereken malzemenin teminini sağlamak.
4) Gerekli kuruluşlarla temasa geçip iş birliği yapmak.
5) park,bahçe ve dinlenme (rekrasyon vs.) alanlarının su şebekelerinin tesisatını hazırlamak,hazırlatmak
6) OSKİ'ye başvurup gerekli su bağlantılarını yaptırmak.
7) YEDAŞ'e baş vurup  elektirik bağlatmak.
8) Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların,piknik masalarının hazırlanmasını ve konacak yerlere naklini sağlamak monte etmek.
9) Parklar için bitkisel toprak getirmek,toprak harçlar yapmak.
10) Fidanlıklardan fidan temin etmek,bunların dikimini ve bakımını yapmak.
11) Park bekçilerinin korunmasına,malzemelerin bulundurmalarına yarayacak bekçi kulubelerini yapmak veya yaptırmak.
12) Çevreyi tertiplemek,kafes tel ve dikenli tel kullanarak yeşil alanları koruma altına almak.
13) Sorumluluk bölgesindeki mevcut park,bahçe,yeşil alan, refüz, çocuk bahçesi ve spor alanlarının bakım ve onarımını sağlamak.
14) Park,bahçe,koru ve yeşil alanlarda düşünülen fiziki  ve mimari yapılaşmak için görüş bildirmek ve etüt etmek.
15) Hizmet devamlılığını gerçekleştirmek amacıyla boyama,bakım,koruma ve onarım çalısmaları yapmak.
16) Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak.
17) Halkın ağaç ve çiçek sevgisini geliştirmek amacıyla bayramlar,festivaller,sergiler,eğlence ve yarısmalar düzenlemek.
18) Kalifiye eleman yetişmesini sağlamak için kurslar açmak ve bu kurslara katılımı artırmaya çalışmak.
19) Bitki hastalık ve zararlarına karşı zirai mücadele çalışmaları yapmak.
20) Çim ekimi,biçimi ve bakımını yürütmek.
21) Ağaçların sulanması işinin  periyodik program hazırlamak ve uygulamak.Ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi ve devrilenlerin kaldırılması gibi ağaç bakım çalışmalarını yürütmek.
22) Belediye sınırları içinde yeşil alanların  yeşillendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yazı yazarak bu alanlarda  Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğünün çalışma  yapmasını istemek.
23) Bu çalışmalar yapılmaz ise teklif  edilen alan üzerinde  müdürlükçe çalımsa yapmak ve masrafları Büyükşehir belediyesine iletmek.
24) İdare ve işletmeleri ilçe belediyesine bırakılan  park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera,fidanlık ve  benzeri tesisleri yapmak ve işletmek.
25) Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek  talep ve şikayetlerini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.