2015 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Mesudiye Belediyesi

2015 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediye Meclisimiz 2015 yılı Eylül Ayı olağan Meclis toplantısını yapmak ve gündem maddelerini görüşmek üzere 01.09.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M    :

 1. Açılış ve yoklama
 2. Saygı Duruşu
 3. Uygulama imar plan notu değişikliği ( 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarının 24. ve 47. Maddelerinde değişiklik yapılması )
 4. Uygulama imar plan değişikliği ( Merkez Mah. 130 ada 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 parseller üzerinde 1/5000 ölçekli nazım imar planına uygun olarak uygulama imar plan değişikliği )
 5. Uygulama imar plan değişikliği ( Merkez mah. 169 ada 12,36 ve 35 parseller üzerinde hazırlanarak onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği nedeni ile onaylı nazım imar planına uygun olarak uygulama imar plan değişikliği )
 6. Dayılı Mah. DOKAP kapsamında belediyemize başvurular yapılmış ancak söz konusu yerler yerleşik alan dışındadır. Belirtilen alanlarla ilgili çalışma yapılarak yerleşik alan içerisine alınması 183 ada 2parsel, 185 ada 13parsel, 162 ada 18parsel, 163 ada 1-2parsel, 189 ada 80parsel )
 7. Dayılı mah 125 ada 35parsel ve Çaltepe Mahallesi 214 ada 111 parsel sayılı alanların yerleşik alan içerisine alınması
 8. Niksar Belediyesinin Kardeş Kent İlişkisi Kurulması konusunun görüşülmesi
 9. Karacaören mahallesi 119 ada 20nolu parselin satışa çıkarılması
 10. Temenni ve Dilekler
 11. Kapanış