2015 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Mesudiye Belediyesi

2015 yılı Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediye Meclisimiz 2015 yılı Haziran Ayı olağan Meclis toplantısını yapmak ve gündem maddelerini görüşmek üzere 02.06.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M    :

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı Duruşu
  3. Norm kadro, iptal ve ihdasının görüşülmesi
  4. Tam zamanlı personel ücretlerinin görüşülmesi
  5. İmar planı değişikliğinin görüşülmesi
  6. Arsa satın alma taleplerinin görüşülmesi
  7. Temenni ve Dilekler
  8. Kapanış