2015 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Mesudiye Belediyesi

2015 yılı Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediye Meclisimiz 2015 yılı Kasım Ayı olağan Meclis toplantısını yapmak ve gündem maddelerini görüşmek üzere 03.11.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M    :

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı Duruşu
  3. Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği(24. ve 47. Mad.) komisyon raporunun görüşülmesi
  4. Uygulama İmar Plan Değişikliği (Merkez mah. 169 ada 12,36 ve 35 parseller) komisyon raporunun görüşülmesi
  5. Yerleşik Alan Çalışması (Dayılı Mah. 183 ada, 2 parsel, 185 ada 13 parsel, 162 ada 18 parsel, 163 ada 1-2 parsel, 189 ada 80 parsel) komisyon raporunun görüşülmesi
  6. Yerleşik Alan Çalışması (Dayılı mah 125 ada 35 parsel ve Çaltepe Mahallesi 214 ada 111 parsel) komisyon raporunun görüşülmesi
  7. Karacaören mahallesi 119 ada 20 no’lu parselin satışı
  8. Yerleşik alan sınırlarının belirlenmesi komisyon raporunun görüşülmesi(Merkez,Kayadibi, Çamlık, Bahçe ,Gölbaşı,Fistoru,M.Sarıca,Yeşilce,Yeşilyurt, Üçyol ve Topçam Mahalleleri)
  9. Temenni ve Dilekler
  10. Kapanış