2015 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Mesudiye Belediyesi

2015 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediye Meclisimiz 2015 yılı Temmuz Ayı olağan Meclis toplantısını yapmak ve gündem maddelerini görüşmek üzere 07.07.2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M    :

 1. Açılış ve yoklama
 2. Saygı Duruşu
 3. Çöp Toplama Aracı İçin Kamu Yararı Kararı Alınmasının Görüşülmesi
 4. İmar Planı Değişikliği(Toki Yerleşkesi yol bağlantısı 102 ada,15 parsel) komisyon kararının görüşülmesi
 5. Topçam Elektrik İletim Hattı İrtifak Hakkı Talebinin Görüşülmesi
 6. Dursunlu Mah. Balık Tesisinin Kiralanması, Kullandırılma Hakkının Görüşülmesi
 7. Mahmudiye mahallesine ait arsa satınalma taleplerinin görüşülmesi (259 ada, 2 parsel)
 8. Çamlık( Maksutalan ) mahallesinin eski isminin geri verilmesinin görüşülmesi
 9. Norm Kadro Cetvellerinin güncellenmesi,  İptal ve İhdasın Görüşülmesi
 10. Temenni ve Dilekler
 11. Kapanış