2016 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Mesudiye Belediyesi

2016 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı
Belediye Meclisimiz 2016 yılı Şubat Ayı olağan Meclis toplantısını yapmak ve gündem maddelerini görüşmek üzere 02.02.2016 Salı günü saat 14.00’de Belediye Meclis Salonunda toplanacaktır.

G Ü N D E M    :

  1. Açılış ve yoklama
  2. Saygı Duruşu
  3. Vadi-Kab Birliğinden Çıkış İşleminin Görüşülmesi
  4. Mesudiye Belediyesi, Belediye Hizmet Alanı Kültür, Turizm ve Kütüphane Projesi Yapım işi için Kredi Kullanımının görüşülmesi
  5. 2 Adet Damperli Kamyon ve 1 Adet Hizmet Aracı Alımı ile ilgili Kredi Kullanımının Görüşülmesi
  6. Taşınmaz Takası(Erik Mah.116 ada, 10 parsel-Bakırköy Osmaniye 180 ada, 17 parsel)
  7. Temenni ve Dilekler
  8. Kapanış