MESUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

Mesudiye Belediyesi

MESUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI
Mülkiyeti Mesudiye Belediyesine ait İlçemiz, Birebir, Güzle, Mahmudiye, Güzelce, Kışlacık, Karacaören Mahalleri sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen taşınmazların satış işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık
 1. Mülkiyeti Mesudiye Belediyesine ait İlçemiz, Birebir, Güzle, Mahmudiye, Güzelce, Kışlacık, Karacaören Mahalleri sınırları içerisinde bulunan aşağıdaki tabloda belirtilen  taşınmazların satış işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

Sıra No:

Mevkii Nevi

Muhammen Bedel

 

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

 1.  

İlçemiz Güzelce Mahallesi, Samanlığınyanı Mevkiinde 120 ada, 6 no’lu 714,61 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın satışı

20.009,08 TL

(KDV Hariç)

605,00 TL

17/02/2016

14:00

 1.  

İlçemiz Karacaören Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde 119 ada, 20 no’lu 762,19 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın satışı

22.865,70 TL

(KDV Hariç)

690,00 TL

17/02/2016

14:10

 1.  

İlçemiz Mahmudiye Mahallesi, Yenerli Mevkiinde 393 ada, 10 no’lu 244,08 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın satışı

14.644,80 TL

(KDV Hariç)

440,00 TL

17/02/2016

14:20

 1.  

İlçemiz Kışlacık Mahallesi, Köyiçi 139 ada, 17 no’lu 1719,66 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın satışı

23.387,38 TL

(KDV Hariç)

705,00 TL

17/02/2016

14:30

 1.  

İlçemiz Kışlacık Mahallesi, Köyiçi 139 ada, 16 no’lu 1440,42 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın satışı

19.589,71 TL

(KDV Hariç)

590,00 TL

17/02/2016

14:40

 1.  

İlçemiz Kışlacık Mahallesi, Köyiçi 139 ada, 15 no’lu 1.655,41 m2 yüzölçümlü Tarla vasıflı taşınmazın satışı

22.513,58 TL

(KDV Hariç)

680,00 TL

17/02/2016

14:50

 1.  

İlçemiz Güzle Mahallesi, Köyiçi mevkii 151 ada, 71 no’lu 1460,45 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın satışı

35.050,80 TL

(KDV Hariç)

1.055,00 TL

17/02/2016

15:00

 1.  

İlçemiz Güzle Mahallesi, Köyiçi mevkii 152 ada, 43 no’lu 271,11 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın satışı

7.591,08 TL

(KDV Hariç)

230,00 TL

17/02/2016

15:10

 1.  

İlçemiz Birebir Mahallesi, Kenger mevkii 141 ada, 369 no’lu 127,71 m2 yüzölçümlü Arsa vasıflı taşınmazın satışı

4.086,72 TL

(KDV Hariç)

125,00 TL

17/02/2016

15:20

 
 1. Şartname ve ekleri Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00 TL bedelle satın alınacaktır.
 2. İhaleler Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 15 Mesudiye/ORDU adresinde bulunan Belediye Binasında Meclis Toplantı Salonunda  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.
 3. İstekliler ihaleye katılmak için istenilen belgeleri ihale saatinden önce Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vereceklerdir. İhale saatinde veya ihale saatinden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 4. İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır.
 1. Gerçek Kişiler:
 • Yasal Yerleşim Yeri Belgesi (İkametgah)
 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz
 • Vekaleten katılması halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter Tasdikli vekaletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği
 • İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
 1. Tüzel Kişiler:
 • Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı
 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış noter tasdikli imza sirküleri
 • İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış oda belgesi
 • Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz.
 • Ortak katılım olması halinde Ortak girişim beyannamesi
 • Vekalet halinde ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış vekaletname ile şirket imza beyannameleri
 • İhale Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz
 • Mesudiye Belediyesinden ilk ihale ilan tarihi itibariyle alınmış borcu yoktur belgesi
 • Ticaret sicil gazetesinin taktikli örneği

 

MESUDİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI