Vizyon & Misyonumuz

Mesudiye Belediyesi

VİZYONUMUZ

Mesudiye halkının yaşam kalitesini yükselten, insan haklarına saygılı, idealist, şeffaf ve katılımcı bir yapılaşma içinde en iyi hizmeti veren ; sosyo- ekonomik ve kültürel kalkınmayı da sağlayarak, gelecek nesillere modern ve yaşanabilir bir kent oluşturmaktır.

MİSYONUMUZ Modern bir kent oluşturmak ve içinde yaşayan insanların mutluluğunu sağlamak amacıyla mahalli ve müşterek ihtiyaçlarını karşılamak temel görevimizdir. İlgili yasalarla belirlenen imar, çevre, tarih, kültür, sosyal, sağlık,zabıta hizmetleri ve benzeri faaliyet alanlarında hizmet verilerek, paydaşlarımızın bu alanlarla ilgili ihtiyaçlarını karşılamak bizim yasal sorumluluklarımızdır.

İLKELERİMİZ

Mesudiye Belediyesi yönetimi olarak temel ilkelerimiz ve değerlerimiz aşağıda sıralanmıştır. Her çalışan bu ilkelere bağlı olarak görevini ifa eder.

 • Hizmet sunumunda ve kaynakların kullanımında kamuoyuna karşı şeffaf ve hesap verebilir olmak,
 • Yönetimin karar ve eylemlerinde hukukun üstünlüğü ilkesine bağlılık,
 • Bireylerin hak ve özgürlüklerine saygılı,
 • Sosyal sorunların çözümüne katkı ve yardım sağlamayı amaçlayan sosyal belediyecilik,
 • İnsanlığın ortak paydası olan evrensel değerlere saygılı,
 • İl sakinlerinin ve belediye çalışanlarının yönetime katılmasını sağlayan katılımcılık,
 • İnsan kalitesini ve sistem kalitesi ekseninde vatandaş odaklı hizmet,
 • Kaynakların kullanımında etkinlik ve verimlilik,
 • Hizmetten yararlananlar karşısında tarafsızlık,
 • Kent ve kentli için sürdürülebilir kalkınma,
 • Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyon,
 • Toplumsal sorumluluk,
 • Doğaya ve çevreye saygılı ve duyarlı,
 • Saydamlık,
 • Dürüstlük.